Salzkammergut Hallstatt and the Dachstein glacier

Lake-copy-2

Halštatská Solná komora a Hallstattský ledovec na Dachsteinu.

(see english text below)

Fotit v Alpách je vždycky velmi zvláštní. Oči jsou přitahovány reliéfem Alp a je velmi složité se od tohoto pohledu odtrhnout a začít hledat zajímavé detaily, které spoluvytváří krajinu. Opakovalo se mi to opět při týdenním pobytu v blízkosti Hallstattu, jezer Aussee a Gossausee. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si nejprve zafotil horské masivy a posléze se přinutil prozkoumat vodní hladinu jezer.

Po zkušenostech s Lake District jsem byl připraven fotit různé odrazy světla na hladině, případně si pomoci polarizačním filtrem a kombinovat odrazy s reliéfem příbřežního dna. Je zajímavé vybírat mezi hrou světelných plošek, které se různě lámou na vlnách a prorůstající jezerní vegetací, případně to kombinovat s odrazy okolních horských masivů. Záměrně jsem se tentokrát vyhnout dlouhým časům, nerozmíval vodní hladinu do mlžných efektů a snažil se více si hrát s kontrast, grafikou vodní hladiny a různými kombinacemi světlých a tmavých ploch a odražených tvarů. Ze zhruba 150 snímků jsem vybral ty, které jsem fotil na Vorder Gossausee a na halštatském jezeře.

 

Salzkammergut Hallstatt and the Dachstein glacier.

Shooting in the Alps is always very special. Eyes are attracted to the relief of the Alps and it is very difficult to break away from this perspective and start looking for interesting details, which helps create the landscape. I experienced it again during my week stay in the vicinity of Hallstatt, Aussee Lakes and Gossausee. I finally solved so that I first shot mountain ranges and then forced myself to explore the water surface of the lakes.

After my experience with the Lake District, I was ready to shoot various reflections on the surface, or to combine reflections with a relief of the coastal bed. It is interesting to choose between the play of light surfaces that refract differently in the waves and vegetation growing through the lake, possibly to combine with reflections of the surrounding mountain ranges. This time I deliberately avoided long shutter speed for misty effects and tried to play with more contrast, graphics at water levels and different combinations of light and dark areas and reflected shapes.

Of the roughly 150 shots I chose those that I photographed on the Vorder Gossausee and Lake Hallstatt.

Leave a Reply

Translate »